Kantite entènot ki vizite sit kreyolofil la deja

Kantite Istwa Kreyolofil pibliye deja

21

Kantite redaktè aktif ke nou genyen

20

An rezime kisa ki kreyolofil la?

Kreyolofil se on antrepriz sosyal kote aktivite prensipal li se Ekri/Pibliye sou on platfòm nimerik ki pote menm non an, istwa lavi tout valè kreyòl (moun ou pa) ki sòti/egziste nan kominote kreyolofòn ki ap evolye a travè mond sa a.

Kreyolofil itilize twa lang kreyòl a baz fransè ki pi popilè nan kominote sila a (Kreyòl Gwiyanè, Kreyòl Antiyè ak Kreyòl Ayisyen), pou ekri biyografi sa yo.

Sit sa a gratis, kidonk okenn vizitè pap gen pou li peye yon pyas pou li vin navige oubyen fè rechèch sou li. Platfòm sa a lib tou, kidonk nenpòt vizitè ki konn ekri kreyòl e ki konn on pati oubyen tout istwa on valè kreyòl byen, ka jis kreye on kont redaktè epi pibliye konesans sa a.

Klike sou bouton sa a pou kapab jwenn repons ak plis kesyon toujou.

fèk pibliye

Blo

AUTOCÉPHALES ÉGLISES Écrit par Hervé LEGRAND  • 1 041 mots L’autocéphalie (du grec autoképhalos , « qui est sa propre tête ») est le régime canonique qui règle

Li Plis »

New Post

LOLO e pillage de ses ressources naturelles. La population, et particulièrement les femmes confrontées à cette violence multiforme, aspire à la paix durable en Afrique.

Li Plis »

New Post

Rapport Certains rapports sexuels sont interdits par la loi et/ou la morale, soit en tant que tels, soit pour les dommages qu’ils impliquent. Le harcèlement sexuel est également punissable. Le viol comme rapport sexuel

Li Plis »

New Post

Mobilité réduite (en particulier les femmes artisanes) Les femmes socialement sous-développées de ces grappes avaient une mobilité réduite, ce qui était le le plus grand

Li Plis »

IStwa rekÒmande

New Post

LOLO e pillage de ses ressources naturelles. La population, et particulièrement les femmes confrontées à cette violence multiforme, aspire à la paix durable en Afrique.

Li Plis »

New Post

Rapport Certains rapports sexuels sont interdits par la loi et/ou la morale, soit en tant que tels, soit pour les dommages qu’ils impliquent. Le harcèlement sexuel est également punissable. Le viol comme rapport sexuel

Li Plis »

New Post

Mobilité réduite (en particulier les femmes artisanes) Les femmes socialement sous-développées de ces grappes avaient une mobilité réduite, ce qui était le le plus grand

Li Plis »

New Post

AAAAA All that I do, my passions, my causes, what I believe in, what I am good at, in 1 picture! Great collaboration with the

Li Plis »